Smarta elnät – en tillväxtbransch

Forum för smarta elnät har till uppgift att främja utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Men också att skapa förutsättningar för en svensk tillväxtbransch på en global marknad.

Regeringen beslutade 2015 om en exportstrategi, med särskilt fokus på att öka små- och medelstora företags möjligheter till internationella affärer. Inom ramen för denna arbetar Forum för smarta elnät för fler exporterande företag inom smarta elnätbranschen. Som grund för detta arbete har forumet tagit fram en strategi för ökad internationalisering.

Branschen överlappar andra branscher inom till exempel elkraft och miljöteknik. Forumet har låtit göra en kartläggning av svenska företag och då utgått från de åtta områden som används av International Energy Agency (IEA).