OM OSS

Forum för smarta elnät inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. I januari 2020 gav regeringen ett uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur Forumets arbete kan tas vidare. Detta ska redovisas i en rapport senast 20 mars 2020.