Swedish Smartgrid

Energikommissionen och Forum för smarta elnät bjuder in till seminarium om energilager

Hur kan energilager bidra till systemnytta och nätnytta i elsystemet?

Tid: onsdag den 28 september kl. 09:00 – 13:30 inkl. lunch.

Plats: Stockholm

Syfte: Olika former av energilagring kan bidra...

Läs mer

Kalendariet

15 september 2016Kalendariet

Styrgruppsmöte 2 hålls den 15 september mellan kl. 13-16.

 

Adress: Drottninggatan 16.

28 september 2016Kalendariet

Hur kan energilager bidra till systemnytta och nätnytta i elsystemet?

Tid: onsdag den 28 september kl. 09:00 – 13:30 inkl. lunch.

Plats: Stockholm

Läs mer om seminariet här.

26 oktober 2016Kalendariet

Styrgruppsmöte 3 hålls den 26 oktober mellan kl. 13-16.

Kansliet återkommer om plats.

Se hela kalendariet