Swedish Smartgrid

Ren energi för alla i Europa – vi välkomnar förslaget på uppdaterat regelverk

I slutet av året kom ett förslag på uppdatering av det europeiska regelverket för energimarknaden från Europeiska kommissionen. Uppdateringen kan ses som en anpassning...

Läs mer

Kalendariet

9 mars 2017

India Smart Grid Week

Runda-bords-samtal

Plats: Dehli, Indien

14 mars 2017

Energiutblick 

Omställning till ett hållbart energisystem

Konferens

Tid: Kl 09.00 – 19.00

Plats: Stockholm Waterfront Conference Centre

 

21 mars 2017

Arbetsgruppsmöte

Strategi Ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Tid: 14.00 – 16.30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9

Se hela kalendariet

Denna webbsida uppdateras i takt med att Forum för smarta elnäts verksamhet byggs upp under 2017