Swedish Smartgrid

Ren energi för alla i Europa – vi välkomnar förslaget på uppdaterat regelverk

I slutet av året kom ett förslag på uppdatering av det europeiska regelverket för energimarknaden från Europeiska kommissionen. Uppdateringen kan ses som en anpassning...

Läs mer

Kalendariet

6 april 2017

Ökad flexibilitet i elnätet genom smarta elnät – fokus kunderna

Workshop

Tid: Kl 09.30 – 15.00

Plats: Sweco

19 april 2017

Arbetsgruppsmöte

Strategi Smarta elnät från forskning till internationalisering

Tid: 09.00 – 13.00

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9

26 april 2017

Arbetsgruppsmöte

Strategi Ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Tid: 10.00 – 13.30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9

Se hela kalendariet

Denna webbsida uppdateras i takt med att Forum för smarta elnäts verksamhet byggs upp under 2017