Swedish Smartgrid

Ren energi för alla i Europa – vi välkomnar förslaget på uppdaterat regelverk

I slutet av året kom ett förslag på uppdatering av det europeiska regelverket för energimarknaden från Europeiska kommissionen. Uppdateringen kan ses som en anpassning...

Läs mer

Kalendariet

26 april 2017

Arbetsgruppsmöte

Strategi Ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Tid: 10.00 – 13.30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9

8 maj 2017

Hearing

Rekommendationer för ökad flexibilitet i elsystemet
Tid: 12.45 – 16.30
Plats: Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

9 maj 2017

Power Circle Summit

Strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad
Tid: 09.00 – 20.00
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Se hela kalendariet

Denna webbsida uppdateras i takt med att Forum för smarta elnäts verksamhet byggs upp under 2017