Swedish Smartgrid

Hearing 29 augusti – Stimulerar dagens nätreglering att investera i smarta lösningar? – Save-the-date

För att främja utvecklingen av smarta elnät kommer incitamentsregleringen att utvärderas och vidareutvecklas av Energimarknadsinspektionen. Som ett led i detta har Forum för smarta...

Läs mer

Kalendariet

14 september 2017

Boka redan nu in 14 september, kl 16 –18 i din kalender. Då presenteras strategin för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät.

Forum för smarta elnät tillsatte en arbetsgrupp hösten 2016 som hade till uppgift att ta fram en ”strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät” och som syftar till att:

  1. stimulera berörda aktörer att aktivt bidra till en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät inklusive lagring
  2. skapa goda förutsättningar för aktiva elkunder
  3. undanröja hinder för implementering av smarta elnät
  4. smarta elnät bidrar till robusthet och effektivitet i elsystemet.

22 september 2017

Styrgruppsmöte

Forum för smarta elnät

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Miljö- och energidepartementet

Se hela kalendariet

Denna webbsida uppdateras i takt med att Forum för smarta elnäts verksamhet byggs upp under 2017