Swedish Smartgrid

Ren energi för alla i Europa – vi välkomnar förslaget på uppdaterat regelverk

I slutet av året kom ett förslag på uppdatering av det europeiska regelverket för energimarknaden från Europeiska kommissionen. Uppdateringen kan ses som en anpassning...

Läs mer

Kalendariet

24 januari 2017

Arbetsgruppen Strategi för smarta elnät från forskning till internationalisering, möte nr 3.

Ordförande:     
Marie Fossum, Ericsson

Projektledare:    
Anna Nordling, Kansli för smarta elnät

Plats: 
Rosenlundsgatan 9, Stockholm

 

 

31 januari 2017

Arbetsgruppen för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät, möte nr 3.

 

Ordförande: 
Catarina Nauclér, Fortum

Projektledare:
Marielle Lahti, Kansliet för smarta elnät

Plats: 
Hangövägen 19, Stockholm

Se hela kalendariet

Denna webbsida uppdateras i takt med att Forum för smarta elnäts verksamhet byggs upp under 2017