Underlagsrapporter: Säkerhet och integritet

Risker och sårbarheter i smarta elsystem

Rapporten ”Risker och sårbarhet i smarta elsystem” identifierar fem riskområden med störst potential att påverka elsystemets förmåga att leverera el:

  • Ont uppsåt och terrorhandlingar riktade via/mot ICT
  • Kompetensförsörjning i stort (nya och gamla krav)
  • Beteende inte i linje med automatisering och styrning
  • Bristande standardisering försvårar kommunikation
  • Oklara ansvarsförhållanden