laddstolpe-vid-ropsten1-654x371
Foto: Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden – den hållbara staden

  • Stark miljöprofilering
  • Fokus på energianvändning
  • 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser

Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport) är en ny stadsdel i Stockholm med stark miljöprofilering som bland annat fokuserar på effektiv energianvändning. Stadsdelen beräknas vara fullt utbyggd år 2030.

– ”Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden” är en pilotprojekt för en forsknings- och utvecklingsplattform inom smarta elnät, förklarar Johan Ander, nordiskt ansvarig för Charge & Drive inom Fortum.
– Plattformen bygger på resultaten av en förstudie där olika scenarion nu testas och utvärderas. Det gäller bland annat medverkan från invånare och företag i området, samt hur man optimerar själva nätdriften.

Delar av det aktuella projektet bygger också direkt vidare på det pågående forsknings- och utvecklingsprojektet ”Aktiva huset i den hållbara staden”.

Här ska elen användas smartare!
– Här får vi nu möjlighet att studera ett system om 170 nya lägenheter. De är alla utrustade med smarta systemlösningar för elanvändning. Det gäller till exempel inomhusklimat, belysning, smarta vitvaror och laddning av elbilar samt visualisering av lokal elproduktion från solceller, förklarar Johan Ander.

Tillsammans med modern teknik i elnätet, som nya kommunikationslösningar och smarta substationer, kombineras känd teknik på ett nytt sätt till ett system i stor skala. Med ett sådant system på plats ges möjligheter att testa helt nya driftmodeller där användarsidan har en aktiv roll.

– Det medger större mängder förnybar el i systemet, större leveranssäkerhet, lägre underhållskostnader, minskade nätförluster och en ökad konsumentmakt.

Fakta
Namn: Norra Djurgårdsstaden
Byggstart: 2011
Storlek: 12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser
Läge: se karta
Exempel på smarta ellösningar: styrsystem för smarta hem, smarta vitvaror, småskalig produktion av förnybar energi, smart laddning av elbilar

Läs mer
Energimyndigheten
Stockholms stad