Det aktiva huset

Det aktiva huset är ett samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, ABB, Fortum, Electrolux, JM, HSB, ByggVesta och KTH. Forskare kommer att utvärdera de smarta energilösningarna i den aktiva lägenheten tillsammans med familjen Estmark Holmberg.

Framtidens energismarta boende

Familjen Estmark Holmberg testar framtidens energismarta boende.

– Här ser du vattenförbrukningen och temperaturen. Och här stänger du av elen i de rum du inte använder.

Erik Holmberg står i hallen till familjens nya lägenhet i Norra Djurgårdsstaden och pekar på en display i hörnet. Under två års tid ska familjen Estmark Holmberg testa framtidens energismarta boende. Genom att kontinuerligt följa den egna energikonsumtionen är förhoppningen att familjen ska minska både koldioxidutsläppen och kostnaderna. Hur väl de lyckas följs av forskare från Interactive Institute Swedish ICT i ett projekt där också Fortum, ABB, JM och Electrolux ingår.

Att familjen Estmark Holmberg blev försöksfamilj beror på en kombination av orsaker, berättar mamma Karin Estmark. Familjen var sugen på att flytta tillbaka till Stockholm efter tolv år i Stallarholmen utanför Strängnäs och familjen hade börjat reflektera över energianvändningen hemma sedan sonen Daniel kommit hem efter ett skolprojekt om hållbar utveckling. Det kändes som ett spännande inslag att vara del av utvecklandet av en hållbar energianvändning.

Att det finns ett intresse för teknik bidrog till beslutet, infogar pappa Erik Holmberg. Han tror att familjen kommer att bli mer medveten och kommer att ompröva sitt levnadssätt under de två år som projektet pågår.

De första veckorna innebär mjukstart för familjen som kommer att kunna följa sin vattenförbrukning men inte så mycket mer. Via en panel i hallen kan familjen följa och styra sin energiförbrukning, till exempel genom att stänga av strömmen i rum som står tomma. En central strömbrytare gör det lätt att släcka alla lampor när någon går eller kommer hem.

Nästa steg blir att kunna följa inte bara elförbrukningen utan också kostnaden för elförbrukningen vid olika tidpunkter på dygnet liksom koldioxidutsläppen. I appen i mobiltelefonen går det till exempel att se hur mycket ström som gått åt den senaste frukosten.

Under steg tre som sker efter sommaren, installeras nya smarta vitvaror som går att programmera så att de går när belastningen på elnätet är som minst. Via appen, panelen i hallen eller via datorn kommer familjen Estmark Holmberg att kunna få signaler om när det är dags att köra en tvätt.

I området finns två bilpooler och familjen har redan sålt en av hushållets två bilar.

-Vi behöver kanske inte ens en bil. Fast där är vi inte än, säger Karin Estmark.