ulf_wahlberg_ericsson_rev-654x373
Foto: Ericsson

Ulf Wahlberg: Det finns en otrolig kraft bland användarna

Den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknologi och mobilt bredband skapar helt nya möjligheter för utvecklingen av smarta elnät, där styrning och reglering i realtid är en viktig förutsättning för framtidens kraft- och distributionsnät. Det menar Ulf Wahlberg som arbetar med externa kontakter inom forskning och utveckling på Ericsson.

– Allt som har någon nytta av att vara uppkopplat kommer att vara det och utgöra en naturlig del av vårt samhälle. Lägger du till den snabba utbredningen av smartphones så har vi användare också fått ett nytt instrument att påverka och styra vår elkonsumtion med när allt fler prylar är uppkopplade både i och utanför hemmet, säger han.

Och den kommunikativa utvecklingen kommer fortsätta att ta stora steg, det är också med den här förvissningen som han går in i arbetet med rådet.

– Det jag främst kan bidra med i rådets arbete rör kommunikationsområdet. Hur ser möjligheterna ut i framtiden, vad kommer att hända på kommunikationssidan och hur kan det här användas i utvecklingen av smarta elnät. Det är viktigt att veta hur nästa generations teknik ser ut, så att vi inte bygger lösningar på gammal teknik. Inom telekombranschen jobbar vi med standardisering och det kommer att bli viktigt här också, så att lösningar som utvecklas i till exempel Sverige också kan användas globalt, säger han.

Ulf Wahlber ser stora möjligheter med smarta elnät. Han nämnder fördelar som robustare nät, större möjligheter att använda olika kraftslag, aktivare användare och sammantaget en energieffektivisering som är positiv för både miljö och kostnader. Mycket bygger på tillgången till nya kommunikationslösningar där Sverige har en bred kompetens och en väl utbyggd infrastruktur.

– Jag tror att vi i Sverige har förutsättningar att jobba ihop mellan olika forsknings- och industrisegment kring smarta elnät. Kan vi tidigt hitta den här samverkan och ”pilota” skulle vi snabbt kunna vara ute och sälja lösningar även globalt. Det här är en drivkraft för mig och om vi lyckas tror jag att vi kan få se ett nytt framgångsrikt svenskt industrisegment.

För även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan elmarknaderna runt om i världen, så menar han att grundtekniken som de smarta elnäten bygger på kan vara densamma och tillämpas oberoende av hur villkoren ser ut. Men för att det han målar upp inte ska stanna vid intressant forskning och teknik krävs det kommersialisering och det är också den största utmaningen.

– För att smarta elnät ska ta fart måste vi också förstå hur affärsmässigheten ser ut, de som ska investera i utveckling och installation av ny infrastruktur måste också se en intäkt kopplat till detta. Det är också avgörande vad som driver oss som användare, vilka incitament behöver vi för att agera?

Ulf Wahlberg tillägger att utöver ekonomiska drivkrafter finns även andra incitament, till exempel miljö- och klimataspekter. Och med rätt incitament kan användarna agera, det finns tecken på i dag.

– Det finns en otrolig kraft bland användarna. Redan i dag är många beredda att betala för att styra och övervaka elprylar i hemmet, till exempel för att läsa av temperatur och slå på värmen på lantstället genom ett sms. Sociala nätverk med appar kring elförbrukning växer fram, där man på ett lekfullt sätt tävlar om att påverka sin elkonsumtion, säger Ulf Wahlberg.

Han förhoppning är att resultatet av rådets arbete ska bidra till att ett ordentligt pilotprojekt kan komma igång.

– Även om fortsatt forskning och utveckling behövs för många byggstenar för att skapa smarta elnät redan i dag, men det gäller att få fart på realiseringarna om Sverige vill vara i täten, säger han.

Kortfakta Ulf Wahlberg
Gör i dag: Arbetar med externa kontakter inom forskning och utveckling på Ericsson.
Bland annat gjort tidigare: Arbetat på Ericsson sedan 1984, deltog tidigt inom forskning och utveckling av digital mobiltelefoni och GSM. Har därefter jobbat med utveckling av produkter för mobil kommunikation inom flera systemgenerationer och också varit chef för Ericssons forskningsenhet.