VäxEl – växlande effektreglering

I Uppland drivs sedan 2014 ett smart elnät där villor hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden. Projektet har utökats med ytterligare styrning i form av energilager, elbilsladdning och solceller.

VäxEl drivs av Sustainable Innovation, Upplands energi, Ngenic, Ferroamp, Chargestorm och STUNS Energi. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.