Teknik för förbättrad distribution

Avancerad distributionsautomation bearbetar realtidsinformation från sensorer och mätare för fellokalisering, automatisk omkonfigurering av matarledningar, optimering av spänning och reaktiv effekt eller för att styra den distribuerade produktionen.

Självläkande elnät i Helsingborg

I Öresundskrafts elnät i Helsingborg, genomför Netcontrol och Schneider tillsammans med Öresundskraft ett projekt som syftar till att installera teknik som automatiskt sektionerar om nätet vid kabelfel. Dessutom installeras utrustning som kan identifiera var i nätet felet finns någonstans. Detta projekt kan därmed öka leveranssäkerheten i nätet genom att tekniken förkortar feltiden och tiden för felsökning.

Läs mer om projektet

Effektoptimering i bussdepå

I Uppsala byggs en ny bussdepå, och Region Uppsala tar i samarbete med övriga aktörer i området fram en strategi för hur effektflöden i området ska kunna optimeras. Med en högre andel elbussar kommer det att finnas behov av att kunna ladda dessa under hela dygnet, och det behövs därför ett styrsystem som möjliggör flexibilitet i närområdet.

Läs mer om projektet

Övervakning för tidig upptäckt av kabelfel

Öresundskraft har installerat ny utrustning för övervakning av tillståndet i delar av sitt mellanspänningsnät. Med den nya tekniken övervakas kablar i nätet genom att detektera partiella urladdningar, vilka ger en indikation på att vissa typer av kabelfel är på väg att uppstå. Med denna teknik kan därmed kabelfel detekteras på ett tidigt stadium, och kan också lokaliseras med större precision än vad som tidigare har varit möjligt.

Läs mer om projektet

Dynamisk ledningskapacitet i regionnät

Vattenfall har installerat teknik som känner av tillståndet i ledningarna, och därmed gör det möjligt att avgöra när ledningar kan belastas hårdare än deras märkkapacitet. På så sätt kan mer energi överföras när det uppstår effekttoppar.

Läs mer om projektet 

Självläkande nät i Härryda

Härryda energi har i en 10 kV-slinga installerat teknik som automatiskt detekterar kabelfel och sektionerar om nätet då fel uppstår. Med den nya tekniken är förväntat avbrott för en majoritet av kunderna några sekunder, istället för flera timmar, som normalt är fallet vid kabelfel. Projektet har pågått i två år, och även om inga kabelfel har uppstått i den aktuella slingan har den detekterande utrustningen visat sig fungera som förväntat.

Läs mer om projektet

Automatisk fellokalisering för snabbare åtgärder

Skellefteå krafts nät täcker ett omfattande geografiskt område, vilket innebär att fellokalisering kan vara både komplicerat och tidskrävande. Skellefteå kraft har därför installerat ett system som övervakar nätet i realtid och automatiskt vidtar åtgärder vid en avvikelse. Därmed går det betydligt snabbare både att hitta felet och att avhjälpa det.

Läs mer om projektet