Realtidsövervakning och styrning av elnät

Avancerade system för övervakning och optimering av elnätet som bland annat förhindrar strömavbrott och underlättar integreringen av förnybar energiproduktion. 

Feldetektering i Jämtkrafts nät

Inför VM i skidskytte 2019 i Östersund byggde Jämtkraft in en ny typ av feldetektering i den mellanspänningsslinga som matar skidstadion. Om ett fel hade uppstått i nätet under VM kunde Jämtkraft med hjälp av fjärrfrånskiljare göra omkopplingar.

Läs mer om projektet

Driftövervakning i lågspänningsnät

Vattenfall har byggt ett system som använder algoritmer för att ge en bild av driftsituationen i deras lågspänningsnät. Genom att analysera den stora mängd data som samlas in i kundernas smarta mätare, kan systemet beräkna hur väl nätet fungerar och identifiera samt förebygga fel.

Läs mer om projektet

Övervakning för tidig upptäckt av kabelfel

Öresundskraft har installerat ny utrustning för övervakning av tillståndet i delar av sitt mellanspänningsnät. Med den nya tekniken övervakas kablar i nätet genom att detektera partiella urladdningar, vilka ger en indikation på att vissa typer av kabelfel är på väg att uppstå. Med denna teknik kan därmed kabelfel detekteras på ett tidigt stadium, och kan också lokaliseras med större precision än vad som tidigare har
varit möjligt.

Läs mer om projektet

RTU:er för bättre och snabbare hantering av information

I samband med att andra generationens smarta mätare rullas ut i Sverige, har Sundsvall elnät bestämt sig för att samtidigt uppgradera sina nätstationer. En anledning till detta är att de nya mätarna kommer att generera mer data, vilket nätbolaget vill dra fördel av. En annan anledning är att andelen intermittent kraft ökar i systemet, mestadels solkraft. Genom att installera så kallade remote terminal units (RTU) och samtidigt uppgradera kommunikationssystemet, kan betydligt mer information hanteras, och sändas till nätbolaget via 4G eller fiber. Dessutom kan nätbolaget få varningar i realtid om problem i lågspänningsnätet.

Läs mer om projektet