Kortversion: Från forskning till internationalisering