Flexibilitet i en ny tid

Slutrapporten om flexibilitetsbehovet i elsystemet år 2040 visar att vi i vissa fall kommer att ha stora överskott och i extremfall stora underskott på el. Rapporten bekräftar vikten av att accelerera för att skapa förutsättningar för flexibilitet.