Forum för smarta elnät tar fram förslag på roller och ansvar

2018-10-01 15:24

Att klargöra roller och ansvar för flexibilitet var en av rekommendationerna i strategin för ökad flexibilitet i elsystemet, som Forum för smarta elnät presenterade förra året. En arbetsgrupp med deltagare från myndigheter, energibranschen och näringslivet ska nu ta fram rekommendationer som kan bana väg för ökad flexibilitet.

Den 1 oktober hölls första mötet med arbetsgruppen. I juni 2019 ska resultatet överlämnas till regeringskansliet, i form av rekommendationer för hur nya och etablerade aktörer på elmarknaden på bästa sätt ska kunna frigöra flexibilitet i elsystemet. Det handlar exempelvis om vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle.

Jenny Larsson, säljchef Power Grids på ABB Sverige, kommer att vara ordförande för arbetsgruppen.

– För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem krävs förändringar på elmarknaden. Innovation, teknisk utveckling och förändrad energianvändning gör att nuvarande aktörer kommer att få sällskap av konsumenter och företag som kan bidra med flexibilitet. Jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete i arbetsgruppen och en aktiv dialog med aktörer och intressenter för att möjliggöra utvecklingen, säger hon.

I gruppen deltar representanter från myndigheter, nätbolag, elhandlare, teknikleverantörer, fastighetsägare och branschorganisationer.

– Vi har redan märkt ett stort intresse för frågorna som gruppen ska arbeta med. Otydligheten vad gäller vem som får göra vad bromsar investeringar, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Så här kan du bidra till arbetet

Det kommer framför allt finnas två tillfällen för intresserade aktörer att bidra till arbetet – vid en workshop i början av december och vid en hearing i april nästa år. Det går också att följa arbetet på projektsidan på Forum för smarta elnäts webbplats.

– Det är viktigt att alla som berörs har möjlighet att följa med i arbetet och komma med inspel. Min bild är att det stora flertalet av de som är aktiva eller vill vara aktiva på energiområdet kommer att påverkas av resultatet, säger Marielle Lahti.

Parallellt med arbetsgruppens arbete pågår även EU-kommissionens arbete med det så kallade vinterpaketet, Clean Energy for all Europeans, som kommer att ligga till grund för ny svensk lagstiftning på energiområdet.

– Eftersom aggregatorer, energisamhällen och lager behandlas i vinterpaketet kommer vi att följa det arbetet noga. Vi ser att det finns fördelar med att vi arbetar med frågorna på nationell nivå parallellt, säger Marielle Lahti.