Organisation

Forumets arbete leds av en styrgrupp vars ledamöter är utsedda av ansvarigt statsråd för energifrågorna. Ordförande är samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Styrgruppen kan tillsätta arbetsgrupper som arbetar på en särskild sakfråga som bedöms vara prioriterad.

Kansliet för Forum för smarta elnät är placerat vid Energimyndigheten och är en självständig grupp under generaldirektören.