Bakgrund – Samordningsrådet för smarta elnät

Forumet kan sägas vara en efterföljare till Samordningsrådet för smarta elnät som var verksamt mellan 2012 och 2014. Samordningsrådet ansåg i sitt slutbetänkande att det fanns behov av ett forum för bred samverkan inom smarta elnät.

Till grund för regeringens beslut att inrätta Forum för smarta elnät ligger samordningsrådets slutbetänkande Planera för effekt! (SOU 2014:84). Slutbetänkandet inkluderar också en handlingsplan.

Skälet till att det behövs ett forum är bland annat att området smarta elnät spänner över flera sektorer och involverar aktörer från många branscher och verksamhetsområden, vilket gör det svårt att peka ut ett tydligt huvudmannaskap.

Söker du rapporter och underlag från Samordningsrådet, hör av dig till oss på kansliet så hjälper vi dig att ta fram det.