Kansliet har i uppdrag att stödja Forum för smarta elnät och är placerat hos Energimyndigheten. Kansliet är en egen självständig grupp under generaldirektören.

E-post

info@swedishsmartgrid.se

Kanslichef

Maria Sandqvist
Tele: (+46) 16-544 22 04

Koordinator

Petter Löfgren
Tele: (+46) 16-544 22 16

Postadress

Kansliet för smarta elnät
Energimyndigheten
Rosenlundsgatan 9, 2tr
118 53 Stockholm