Om den här webbplatsen

Den här sidan ska informera om Forum för smarta elnäts arbete. Den ska också vara en kunskapsplattform dit alla som engagerar sig i arbetet med smarta elnät kan vända sig. Här kommer du hitta uppgifter om styrgruppen, arbetsgrupper och samarbeten som driver vårt arbete framåt. Under hösten 2016 hoppas vi på kansliet att arbetet med vårt uppdrag kommer igång på allvar. Då händer också mer på den här webbplatsen.