Utlysningar och program

Här samlar vi aktuella utlysningar för forskningsprojekt samt program att söka till. Kontakta respektive organisation för mer information.

Start Up Energy Transition, Berlin

Innovationsbolag med energilösningar är välkomna att söka till den internationella tävlingen Start Up Energy Transition. En av kategorierna är intelligent grids, platforms and cyber security. Sista ansökningsdag är 19 januari 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Horisont 2020, EU-kommissionen

Programmet är utformat för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Det finansierar projekt som siktar mot specifika mål och forskningsområden, bland annat ett smart europeiskt elnät och marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik.  Läs mer på Vinnovas webbplats

Innovations' Accelerator

Målet med programmet India Sweden Innovations' Accelerator är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).

Läs mer på Energimyndighetens webbplats