Utlysningar och program

Här samlar vi aktuella utlysningar för forskningsprojekt samt program att söka till. Kontakta respektive organisation för mer information.

SamspEL – lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem

Energimyndigheten utlyser omkring 20 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som är ett program inom området smarta elnät. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade mot lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Sista ansökningsdag är 19 februari 2018.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Forskningsmedel för smarta elnät

Målet med forskningsprogrammet Smarta elnät som drivs av Energiforsk är att kunna styra flödet av el och att kunna byta information mellan olika aktörer på elmarknaden. Utlysningen är öppen till och med den 1 juli 2018.
Läs mer på Energiforsks webbplats

Viable Cities

Innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Innovations' Accelerator

Målet med programmet India Sweden Innovations' Accelerator är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).

Läs mer på Energimyndighetens webbplats