Utlysningar och program

Här samlar vi aktuella utlysningar för forskningsprojekt samt program att söka till. Kontakta respektive organisation för mer information.

Horisont 2020, EU-kommissionen

Programmet är utformat för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Det finansierar projekt som siktar mot specifika mål och forskningsområden, bland annat ett smart europeiskt elnät och marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik.  Läs mer på Vinnovas webbplats

SamspEL – lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem

Energimyndigheten utlyser omkring 20 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som är ett program inom området smarta elnät. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade mot lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Sista ansökningsdag är 19 februari 2018.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Forsknings- och innovationsprojekt inom solel

Energimyndigheten utlyser totalt 30 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet El från solen. Projekten ska bidra till ökad utbyggnad av solel i Sverige, svenska solelinnovationer eller stark svensk forskning inom solelområdet. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Forskningsmedel för smarta elnät

Målet med forskningsprogrammet Smarta elnät som drivs av Energiforsk är att kunna styra flödet av el och att kunna byta information mellan olika aktörer på elmarknaden. Utlysningen är öppen till och med den 1 juli 2018.
Läs mer på Energiforsks webbplats

Viable Cities

Innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Innovations' Accelerator

Målet med programmet India Sweden Innovations' Accelerator är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Horisont 2020, EU-kommissionen

Programmet är utformat för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Det finansierar projekt som siktar mot specifika mål och forskningsområden, bland annat ett smart europeiskt elnät och marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik. 

Läs mer på Vinnovas webbplats

Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom programmet Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar (BBG-programmet). I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2018 kl. 14.00.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats