Podden Smarta elnät

I vår podd Smarta elnät pratar vi om utvecklingen av det svenska elsystemet när vi rör oss mot ett allt mer elektrifierat samhälle och ett mål om 100 procent förnybar el. Vilken roll får konsumenterna, hur ska elen räcka till elbilen och hur gör vi för att klara oss hela året på sol, vind och vatten?

Avsnitt #1: Räcker elen till bilen?

Hur ska elnätet klara av alla elbilar, när det dessutom ska leverera effekt till bostäder, industri och allt fler elektrifierade transportmedel? I detta avsnitt vänder vi på perspektivet tillsammans med Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, och kollar på vad elbilarna kan tillföra i elsystemet. Vi pratar också med Joel Mars Bodell, som jobbar med att låta elbilar extraknäcka som batterilager för att jämna ut belastningen på elnätet.

Avsnitt #2: Gör din egen el

Allt fler väljer att skaffa solpaneler för att ta kontroll över en del av eller hela sin egen elförsörjning. Men kan dessa nya elproducenter också bidra till den svenska energiomställningen – och hur påverkas systemet av att produktionen blir allt mer decentraliserad? I detta avsnitt pratar vi med Susanne Karlsson på Energimyndigheten om elkonsumenternas nya roll som prosumenter. Vi besöker också villaägaren Joachim Lindborg som kan hjälpa systemet vid behov, och testar hur det fungerar utan elnät vid en kris.

Mer information om att göra sin egen el

I avsnittet om mikroproducenter nämns bland annat att det i framtiden skulle kunna bli möjligt att dela sin elproduktion exempelvis med grannen. Hur lagstiftningen för så kallade medborgarenergigemenskaper ska se ut utreds för närvarande av Energimarknadsinspektionen. Om du funderar på att producera egen el med hjälp av solceller kan du få vägledning om hur du går tillväga, samt vilka rättigheter och skyldigheter du har, i Energimyndighetens Solelportal.

Avsnitt #3: Att lagra energi

I Sverige har vi sedan länge ägnat oss åt storskalig energilagring i form av vattenkraften. Men nu ökar andelen vind- och solkraft i den svenska energimixen och därmed också behovet av lagring. Dessutom kan batterier bidra till mindre trängsel i elnätet. I detta avsnitt pratar vi med energilagringsexperten Bo Normark om var i systemet han tror lagring kommer att göra mest skillnad och om batterier som ny svensk framtidsnäring. Vi träffar också batteriforskaren Kristina Edström och får lära oss lite om atomslöjd.