Stort intresse för hearingen om incitament

2017-08-31 11:21

Forum för smarta elnäts hearing ”Stimulerar dagens nätreglering investeringar i smarta lösningar?” rönte stort intresse. Slutsatserna från studien, som tagits fram av Copenhagen Economics, menar att svaret på hearingens fråga är nej.

Tisdagen den 29 augusti presenterade Copenhagen Economics rapporten Incitament för smarta elnät, som bland annat utvärderar den befintliga incitamentsmodellen, vid en hearing på IVA i Stockholm.

Drygt 130 intresserade deltagare medverkade på plats och knappt 400 följde hearingen via en webbsändning.

– Nätregleringen är ett viktigt verktyg för att ge incitament till utvecklingen av smarta elnät. Forum för smarta elnät har därför initierat studien om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät, berättar Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Studien svarar på frågorna:

  1. Hur är incitamenten för utveckling av elsystemet med en ökad andel förnybar energi och smarta elnätslösningar?
  2. Hur påverkar incitamenten elnätsföretagens val av teknik och kvalitet?
  3. Hur påverkar teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?

– Studien utgör ett viktigt underlag i arbetet med att vidareutveckla incitament för att stimulera smarta elnätslösningar, säger Marielle Lahti.

Närmast sammanställs synpunkterna och rapporten bearbetas vidare för att publiceras på här på webbplatsen den 22 september.

Här kan du ladda ner ett utkast av studien Incitament för smarta elnät