Stor potential för svenska lösningar på den indiska marknaden

2018-11-29 11:51

Indien är ett av de sju länder som Forum för smarta elnät har identifierat som särskilt intressanta för svenska företag. Denna vecka är delar av Forumet på plats i Indien tillsammans med ett antal svenska teknikföretag, för att visa vad Sverige har att erbjuda på den expansiva indiska marknaden.

Resan är arrangerad av Forum för smarta elnät tillsammans med Sweden-India Business Council och Confederation of Indian Industry (CII). Deltagarna besöker fastighetsutvecklare i bland annat delstaten Gujarat för att diskutera energismarta lösningar på kundsidan.

Enligt en rapport från Forum för smarta elnät finns en stor potential för svenska företag att göra affärer inom smarta elnät på den indiska marknaden.

– Inte minst när det gäller privata indiska aktörer. De är ofta mer progressiva, vågar prova nya saker och har, i en större utsträckning än offentliga aktörer, en tendens att välja kvalitet före pris, säger Forum för smarta elnäts projektledare Albin Carlén.

Forum för smarta elnät har låtit undersöka den indiska marknadens potential ur flera perspektiv och konstaterar att Indien, den tredje största energimarknaden efter USA och Kina, erbjuder stora möjligheter, trots att de står inför stora utmaningar.

El för alla den främsta drivkraften

Den primära drivkraften är att elnätet är i en extrem tillväxtfas. Ambitionen från regeringen är väldigt hög, vilket syns i deras målsättning "El till alla" år 2022. I Indien saknar flera hundra tusen, av Indiens 1,3 miljarder invånare, tillgång till elektricitet.

Tillgången till elektricitet är avgörande för utveckling och förbättrade levnadsförhållanden, vilket är anledningen till att utvecklingen av elnätet sker i en så snabb takt. Samtidigt installerar Indien en stor del förnybar elproduktion, vilket i deras fall betyder avsevärt större användning av solpaneler. Den förnybara elproduktionen ställer nya krav på elnäten.

På statlig, regional och lokal nivå, lider Indiens eldistribution av allvarliga administrativa förluster, inte minst på grund av bedrägeri och stöld som möjliggjorts genom bristfällig mätutrustning.

– Det finns för närvarande en kraftigt växande efterfrågan på teknik för elkvalitet och mätning, vilket är gynnsamt för svenska företag då de ligger långt framme på dessa områden, säger Albin Carlén.

I Indien är majoriteten av elproduktionen och distributionen statligt ägd. Men det finns undantag, både i form av statligt/privat samarbete och helt och hållet privata aktörer. Slutsatsen i Forum för smarta elnäts rapport är att det finns synnerligen lovande möjligheter för svenska leverantörer av smarta elnäts-lösningar.

– Transportindustrin är ett annat mycket intressant område för leverantörer inom smarta elnät. Bland annat skapar elektrifieringen av fordonsflottan behov av laddinfrastruktur. Och på fastighetsområdet finns en växande potential för lösningar som är viktiga för elanvändningen, säger Albin Carlén.

Intervjun med Albin Carlén publicerades ursprungligen på engelska på innovationsaccelerator.com