25 länder kraftsamlar om smarta elnät – delta du också

2019-02-18 14:43

I april står Sverige värd för Stockholm Smart Grid Week. Under en vecka träffas nationella experter från 25 länder för att utbyta erfarenheter kring utformningen av framtidens elsystem.

Delar av programmet under veckan är öppet för alla som är verksamma inom området. Den 2 april arrangerar Forum för smarta elnät, Energimyndigheten och det internationella nätverket International Smart Grid Action Network (ISGAN) en heldagsworkshop om framtidens elmarknader. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén kommer att inleda dagen.

Workshoppen The future of electricity markets in a low carbon economy handlar om hur:

  • digitalisering skapar nya marknadsmöjligheter inom elbranschen,
  • smarta elnätslösningar kan bidra till ett flexiblare elsystem som tar till vara möjligheter till ökad samverkan och optimering av elsystemet,
  • innovativ regelutveckling kan påskynda utvecklingen av smarta elnät med fokus på så kallade regulatoriska sandlådor.

– Vi står globalt inför en gemensam utmaning i att integrera en stor andel variabel förnybar elproduktion i energisystemet. Inget land har svaren på hur elmarknaden ska anpassas till de nya förutsättningarna, och även om en modell inte passar alla har vi mycket att vinna på att utbyta lärdomar med varandra för att påskynda utvecklingen, säger Albin Carlén, projektledare för internationalisering på Forum för smarta elnät.

En viktig del av Stockholm Smart Grid Week handlar om att komma överens om gemensamma rekommendationer till Clean Energy Ministerial (CEM) i Vancouver i maj. CEM är ett samarbete mellan ett stort antal länder som syftar till att skynda på den globala energiomställningen och öka tillgången av hållbara energilösningar.

– Målet är att vi i Stockholm ska enas om konkreta policybudskap av avgörande betydelse för omställning av elsystemen i hållbar riktning med stöd av smarta elnätslösningar. Det handlar både om konkreta tekniska möjligheter som vi vill sprida kunskap om och om marknadsdesign och erfarenheter inom reglering där vi lyfter fram goda exempel och lämnar rekommendationer inför mötet, säger Senja Nordström, senior rådgivare på Energimyndigheten.