Sju länder prioriteras för exportsatsningar inom smarta elnät

2017-11-01 11:48

En färsk analys visar att Sverige har ett växande antal företag inom smarta elnät, med stor bredd. Nu ska de få hjälp att exportera, i första hand till sju prioriterade marknader.

Forum för smarta elnät har låtit Business Sweden göra en aktuell kartläggning av svenska företag inom smarta elnät. I uppdraget ingick också att göra en analys av den internationella marknaden och prioritera ett antal länder att fokusera på för att öka exporten.

Kartläggningen av den svenska marknaden har resulterat i en lista på 213 företag verksamma inom området smarta elnät. Till grund för urvalet ligger de åtta kategorier som IEA (International Energy Agency) använder sig av. Dessutom har kategorin cybersäkerhet adderats, eftersom en ökad digitalisering av elnäten för med sig ett ökat behov av att skydda känslig information.

– Studien ger en inblick de möjligheter som finns i en växande bransch. Vi kommer nu att sätta i gång arbetet tillsammans med branschen och olika nyckelaktörer inom offentlig och privat sektor för att öka exporten, säger Albin Carlén, projektledare på Forum för smarta elnät.

Sju prioriterade marknader Analysen av utländska marknader omfattade inledningsvis 40 länder och sju marknader har valts ut: Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Kina, USA och Indien. Marknaderna har bedömts utifrån hur lättillgängliga de är och utifrån intresse från företagen. Indien är en marknad som sticker ut eftersom det inte bedöms som enkelt att göra affärer i landet, däremot uttrycker många företag intresse att komma in på den indiska marknaden som anses ha stor potential.

Forum för smarta elnät har även tagit fram en särskild strategi för hur svenska företag ska kunna göra fler exportaffärer. Läs mer här. Som ett första steg för att omvandla strategin till handling bjuds intresserade aktörer in till dialog.

– Det är de här sju länderna vi kommer att fokusera på men det innebär inte att vi helt kommer att bortse från andra intressanta marknader, säger Albin Carlén.

Vill du veta mer eller har idéer och synpunkter: albin....@swedishsmartgrid.se

Nio teknikområden inom smarta elnät:

  • Fjärrövervakning och -styrning
  • Integrering av informations- och kommunikationsteknik
  • Integrering av förnybar och distribuerad produktion
  • Applikationer för förbättrad transmission
  • Hantering av distributionsnät
  • Avancerad mätarinfrastruktur
  • Laddinfrastruktur
  • System på kundsidan
  • Cybersäkerhet

Läs hela resultatet av kartläggningen och marknadsanalyserna här