Ny strategi ska öppna för ett flexiblare elsystem

2017-09-14 11:26

Nu finns rapporten Strategi för ökad flexibilitet i elsystemet. Lanseringen sker på IVA i Stockholm torsdagen den 14 september och inleds av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som är ordförande för forumets styrgrupp.

Målet med strategin är att förenkla för svenska företag att utveckla tjänster och produkter för smarta elnät, i syfte att skapa ett mer flexibelt elsystem. Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från näringslivet och berörda myndigheter. Tillsammans med aktörer i branschen har gruppen gått igenom hinder, möjligheter och drivkrafter på den svenska energimarknaden.

Arbetsgruppen har identifierat fyra områden som behöver utvecklas för att möjliggöra en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät:

  • Ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster.

  • Utveckla marknaden för systemtjänster.

  • Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet.

  • Information och kunskapshöjande åtgärder.

Inom dessa fyra områdena har arbetsgruppen tagit fram 20 rekommenderade aktiviteter för ett antal olika aktörer. De flesta aktiviteterna ska utföras av Forum för smarta elnät. En av de viktigaste aktiviteterna är att genomföra en scenarioanalys.

— Enligt energiöverenskommelsen ska vi 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion i Sverige. Utifrån det målet måste vi ha svar på hur mycket flexibilitet som behövs i elsystemet och när under året den behövs, därför är scenarioanalysen viktig, säger Marielle Lahti, projektledare för arbetet med att ta fram strategin. Effekten av strategin bygger dock på att alla aktiviteter genomförs inom den tid som föreslagits, påpekar hon.

I och med lanseringen av rapporten avslutas arbetsgruppens uppdrag.

— Vi är väldigt glada över det stora engagemanget från arbetsgruppen och de aktörer som bidragit för att ta fram strategin. Den är en viktig grund för det fortsatta arbetet, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

Läs hela rapporten här