Forumets expert på flexibilitet undervisade internationella reglerare

2018-09-14 11:41

Intresset för efterfrågeflexibilitet blir allt större, vilket sätter regleringsfrågorna högt upp på agendan.

Organisationen Erranet (Energy Regulators Regional Association) anordnade workshop för reglerare i Budapest den 6–7 september. Marielle Lahti, projektledare för flexibilitet och elmarknad på Forum för smarta elnät, var inbjuden att hålla i ett undervisningspass om efterfrågeflexibilitet för reglerare från bland annat Saudiarabien, Pakistan och Kroatien. Intresset för erfarenheter från de nordiska marknaderna är stort.

 – Det var en ära att leda passet om efterfrågeflexibilitet och det blev många intressanta och lärorika diskussioner. Frågan om hur man ska reglera flexibilitet är en allt viktigare fråga även internationellt, det är ett viktigt verktyg för utvecklingen av smarta elnät, säger Marielle Lahti.