Så kan företag hjälpa varandra till internationella affärer

2018-05-09 11:15

Ett branschövergripande nätverk kan hjälpa svenska företag att öka exporten inom smarta elnät. Det är en av slutsatserna i en förstudie genomförd av Power Circle, Forum för smarta elnät, Teknikföretagen, Innoenergy och Net Port Science Park.

Satsningen ska på sikt leda till utveckling och spridning av svenska tjänster och teknik inom elsystemområdet i den globala ekonomin. Arbetet med förstudien har delfinansierats av Energimyndigheten.

– I förstudien föreslås att ett nytt nätverk startas och tillförs ordentliga resurser för att företag ska kunna utbyta erfarenheter och få stöd inom sitt verksamhetsområde både i Sverige och på ett antal utländska markander, säger Albin Carlén, internationell projektledare på Forum för smarta elnät.

En majoritet av de företag som tillfrågades under förstudien uppgav att ett branschövergripande samarbete för export skulle kunna överbrygga hindren för att komma in på nya marknader.

Förstudien har kartlagt befintliga initiativ på området, samt gjort en mindre hinderanalys och behovsanalys bland företagen. Tyskland, Storbritannien och Norden bedöms som mest lämpliga marknader att starta med, samt att insatsen samlar 20–30 företag som har distributionsnätsoperatörer som kunder. Verksamheten bör inledningsvis avgränsas för att därefter skalas upp vad gäller såväl verksamhet som målmarknader.

– Det är viktigt att de som får i uppdrag att driva klustret skapar ett tydligt och attraktivt erbjudande gentemot företagen. Företagen kommer att vara med och styra inriktningen från början och på sikt är tanken att de ska ta över ansvaret för att driva nätverket såväl strategiskt som operativt, understryker Albin Carlén.

Förhoppningen är att en satsning kan dras igång till hösten, men frågan om finansiering från bland andra Energimyndigheten är avgörande.