Flexibilitet i elsystemet engagerade stor publik

2017-09-15 11:34

Över 100 personer kom för att lyssna och ställa frågor när strategin för ökad flexibilitet i elsystemet lanserades torsdagen den 14 september.

– En av utmaningarna med framtidens förnybara energisystem är att vi behöver mer flexibilitet, där kan smarta elnät göra skillnad. Därför har vi valt att ta fram en strategi för vad som behövs för att öka flexibiliteten i elsystemet, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

Svante Axelsson, nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige agerade moderator och inledde med att avslöja sin egen förhoppning om att nu äntligen förstå vad smarta elnät är.

Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan gjorde sitt första framträdande som ny ordförande för Forum för smarta elnäts styrgrupp.

– Jag ser det här som ett av mina mest spännande uppdrag i en orolig värld. Det här är ett område där det sker positiv förändring, sade han.

Ibrahim Baylan beskrev också utvecklingen av smarta elnät och resan mot förnybar energiförsörjning som en fråga som inte enbart handlar om miljön utan också en möjlighet för en bransch att växa och skapa nya jobb i Sverige.

Catarina Nauclér, ordförande för arbetsgruppen, presenterade innehållet i strategin för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Hon förklarade bland annat att det kan ha större betydelse när vi använder energi än hur mycket vi använder. Ett flexibelt system, med högre grad förnybar el, bygger på möjligheten att lagra. Därför är det viktigt att dels se över regelverket kring lagring, dels underlätta för marknadsförutsättningarna för batterier.

– Marknadslösningar är en nyckel till framgång och det finns många aktörer som vill och kan bidra bara de ges förutsättningar, poängterade Catarina Nauclér.

Läs rapporten här.

Läs gärna också artikeln i Ny teknik om strategin här.