Elkunderna gav sitt perspektiv på roller och ansvar

2018-11-22 14:14

Den 19 nov bjöd Forum för smarta elnät och arbetsgruppen för roller och ansvar in till workshop. Ett trettiotal deltagare levererade tillsammans värdefull kunskap om elkunderna, vilka deras drivkrafter är och vilka förutsättningar de har att bidra med flexibilitet.

Deltagarna representerade tillsammans de flesta kundsegmenten på elmarknaden. Genom grupparbeten fick de först identifiera olika typer av kunder inom segmenten elintensiv industri, små- och medelstora företag, hushåll och fastighetsägare. Därefter fick de beskriva hur aktiva dessa kunder är på elmarknaden i dag och vilka drivkrafter som kan förändra deras position.

– Det är unikt att representanter från både elintensiv industri och hushållskunder diskuterar dessa frågor tillsammans, och det var väldigt spännande att ta del av diskussionerna. Det är tydligt att området är "hett" och att det finns olika drivkrafter att ta hänsyn till, arbetsgruppen har en grannlaga uppgift framför sig, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Skillnad mellan kundgrupper

En slutsats från workshopen är att det finns en mycket stor flexibilitetspotential hos många av kunderna, en potential som behöver ges goda förutsättningar att realiseras. Det framgick också tydligt att kravet på frivillighet och valfrihet varierar mellan kundgrupperna.

Resultatet av workshopen kommer nu att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med de förslag på roll- och ansvarsfördelning som ska utgöra slutleveransen till regeringskansliet i juni. Delar av resultatet kommer också att ingå i den workshop som hålls den 4 december i Stockholm, och som riktar sig till etablerade och nya aktörer på elmarknaden.