Digitalisering av energisektorn – dags att våga testa nya lösningar

2018-03-01 15:05

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för utveckling inom energisektorn precis som för alla andra sektorer i samhället. Det är ett teknikskifte, eller rentav ett paradigmskifte, som det krävs både mod och kunskap för att hänga med i.

Forum för smarta elnät ser digitaliseringen som både en möjliggörare för ett smartare elsystem och en utveckling som branschen måste förhålla sig till.

– Digitalisering är en förändring som vi ser att energisektorn behöver följa med i, det kommer att förväntas av kunder och omgivningen. Även ur svensk synvinkel halkar vi efter om vi inte tar till oss av och använder ny teknik, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

En gemensam nämnare inom smarta elnät är just digitalisering av näten. Exempelvis skapar digitala lösningar förutsättningar för intelligent styrning av elanvändning och för att kunna lagra el på olika platser i systemet. Det ger ett mer flexibelt nät och kostsamma utbyggnader kan undvikas. Genom att sensorer i näten talar om när det är dags att byta ut komponenter minskar också underhållskostnader och avbrott. Dessutom ger digitala betalningslösningar möjlighet till nya affärsmodeller.

– Nu måste branschen våga investera i ny teknik och testa nya lösningar och samarbeten för att lära sig förstå vilka möjligheter som finns. En utmaning inom energisektorn tror jag kan vara att det traditionellt är en kapitalintensiv industri med långa invetseringscykler. Med digitaliseringen kommer ny teknik för elnäten som har lägre kostnad och med snabbare utveckling. Det innebär att de som skall investera måste tänka på ett nytt sätt. Branschen står inför en lärkurva, säger Maria Sandqvist.

Med möjligheterna följer även risker. Hackning och sabotage är allvarliga hot och i ett digitaliserat elnät samlas mycket information om enskilda individers beteenden och rörelser.

– It-säkerhet och integritet är några av de mest omtalade utmaningarna. Det är också en utveckling som hela samhället måste vara rustad för. Vi vill bidra till att lyfta upp såväl möjligheter som hot och diskutera vad de specifikt innebär för energisektorn.

17 MAJ

Digitaliseringen förändrar energisektorn – är du beredd?

Forum för smarta elnät och Energiforsk bjuder in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen? Läs mer