Roller och ansvar för flexibilitet – workshop

4 December 2018
09:30 - 16:00
Clarion Hotel Sign, Stockholm

Vem ska göra vad i morgondagens elsystem? Välkommen till en workshop där du har möjlighet att påverka de konkreta förslag som Forum för smarta elnät ska lägga fram för regeringskansliet i juni 2019.

Forum för smarta elnät har inlett arbetet med att klargöra roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet, i en elhandlarcentrisk modell. Exempel på frågeställningar är vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle. Nu vill vi bjuda in dig till en workshop för att diskutera tänkbara konsekvenser i elsystemet när flexibilitetsresurser aktiveras, samt för- och nackdelar med möjliga rollfördelningar.

Vi bjuder på lunch och fika under dagen. Varmt välkommen!

Mer information om projektet hittar du här . Där kan du också lämna synpunkter om du inte har möjlighet att delta i workshopen.

Vänligen notera: Antalet platser på workshopen är begränsat och vi är måna om att få en bra balans bland deltagarna och inkludera perspektiv från samtliga delar av elsystemet. Efter sista anmälningsdag kommer vi att bekräfta om du har fått en plats.