Almedalen / Nya roller i ett flexibelt elsystem

1 Juli 2019
15:15 - 16:15
Teaterskeppet, Almedalen

Mer flexibilitet i elsystemet är avgörande för att vi helt ska kunna förlita oss på förnybara energikällor och möta en växande efterfrågan på effekt. Men oklarheter rörande vem som får göra vad hämmar nödvändiga investeringar som kan frigöra den flexibiliteten. Nu ska spelreglerna klargöras.

Vem ska göra vad när det gäller att tillhandahålla flexibilitet på elmarknaden? Det har en arbetsgrupp med representanter från energibranschen, näringslivet, fastighetsägare och myndigheter haft till uppgift att klargöra. Arbetet har mynnat ut i ett antal skarpa rekommendationer som Forum för smarta elnät överlämnar till regeringskansliet i juni 2019. Under detta seminarium presenterar vi dessa rekommendationer och får också höra vad ett antal nyckelspelare från politiken, näringslivet och berörda myndigheter har att säga. Vilken effekt får det på investeringar och affärsmodeller i elsystemet när roller och spelregler klargörs?

Medverkande:

Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten

Anne Vadasz, generaldirektör Energimarknadsinspektionen

Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör Svenska kraftnät

Björn Berg vd Ngenic

Jenny Larsson, ordf arbetsgruppen för roller och ansvar, ABB

Marielle Lahti, projektledare, Forum för smarta elnät

Moderator är Henrik Wingfors, Head of Unit Energy System, Energiföretagen

Välkommen!