Lunchsamtal Stockholm: Hur kan du öka din export genom mer samarbete i branschen?

11 April 2018
11:00 - 14:00
Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Ett samtal om hur samarbete och samverkan mellan företag i Sverige kan bidra till ökad export inom smarta elnät.

Var med och påverka hur en satsning på internationalisering för företag inom smarta elnät ska utformas. Arrangörerna presenterar ett skarpt förslag på satsningen som kan bli möjlig hösten 2018.

Du möter andra kollegor från branschen och för fram dina intressen utifrån ditt företags verklighet. Vilken hjälp kan du ha av att samarbeta mer i exportsammanhang? Hur vill du att samarbetet ska se ut? Utöka ditt nätverk och dela med dig av dina erfarenheter i en mindre grupp. Vi bjuder på lunch!

Bakgrund 

Under hösten har vi tagit reda på vilka hinder som finns för export samt hur ett näringslivssamarbete bör utformas för att stötta företagen. Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution.

I projektet arbetar Power Circle, Forum för smarta elnät, Teknikföretagen, Innoenergy och Netport Science Park. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och pågår november 2017­­­­–maj 2018.