Hearing: Aggregatorns roll och ansvar

12 April 2018
13:00 - 15:30
Sweco, Gjörwellsgatan 22, Stockholm

Vi bjuder in till hearing för att presentera och diskutera resultat och slutsatser från studien om aggregatorns roll och ansvar.

För att nya aktörer på elmarknaden ska kunna bidra till flexibilitet krävs aggregering, det vill säga möjligheter för att aggregera olika källor för flexibilitet och sedan använda den aggregerade volymen som del i leveranser.

Studien om aggregatorsrollen ska framför allt ge förslag på framtida ansvar och rollfördelning för aggregatorer gentemot balansansvariga, samt vilken typ av affärsmodeller som skulle ge en aggregator goda förutsättningar att verka på den svenska marknaden.

Som inbjuden till hearingen ser vi mycket gärna att du deltar aktivt i diskussionen samt att du förbereder dig genom att läsa igenom rapportutkastet som kommer att göras tillgängligt innan hearingen. Du kan lämna synpunkter under hearingen men du kommer även få möjlighet att lämna skriftliga synpunkter innan dess. Hearingen är viktig för att ge ytterligare inspel till forumets fortsatta arbete med de slutsatser och resultat som framkommit i rapporten.

Studien om aggregatorsrollen är en del av strategin för ökad flexibilitet i elnätet som presenterades av Forum för smarta elnät hösten 2017.