Hearing: Aggregatorns roll och ansvar

12 April 2018
12:30 - 15:30
Sweco, Gjörwellsgatan 22, Stockholm

Vi bjuder in till hearing för att presentera och diskutera resultat och slutsatser från studien om aggregatorns roll och ansvar.

Som inbjuden till hearingen ser vi mycket gärna att du deltar aktivt i diskussionen samt att du förbereder dig genom att läsa igenom rapportutkastet som nu finns publicerat nedan.

För att nya aktörer på elmarknaden ska kunna bidra till flexibilitet krävs aggregering, det vill säga möjligheter för att aggregera olika källor för flexibilitet och sedan använda den aggregerade volymen som del i leveranser.

Studien om aggregatorsrollen ska framför allt ge förslag på framtida ansvar och rollfördelning för aggregatorer gentemot balansansvariga, samt vilken typ av affärsmodeller som skulle ge en aggregator goda förutsättningar att verka på den svenska marknaden.

Du kan lämna synpunkter under hearingen men du kan även maila dina synpunkter till in...@swedishsmartgrid.se fram till den 13 april. Hearingen är viktig för att ge ytterligare inspel till forumets fortsatta arbete med de slutsatser och resultat som framkommit i rapporten.

Studien om aggregatorsrollen är en del av strategin för ökad flexibilitet i elnätet som presenterades av Forum för smarta elnät hösten 2017.

Registreringen öppnar kl 12.30 och programmet för hearingen börjar 13.00. Det finns möjlighet att delta via Skype, maila till stina.g...@swedishsmartgrid.se för mer information om det.