Hearing: Hur mycket flexibilitet behövs i elsystemet till 2040?

12 April 2018
09:00 - 12:00
Sweco, Gjörwellsgatan 22 Stockholm

Vi bjuder in till hearing för att diskutera resultat och slutsatser i den preliminära slutrapporten om framtida behov av flexibilitet i elsystemet.

Som inbjuden till hearingen ser vi mycket gärna att du deltar aktivt i diskussionen samt att du förbereder dig genom att läsa igenom rapporten som nu finns publicerad nedan: Flexibilitet i en ny tid.

Analysen ska ge en bild av hur mycket flexibilitet som behövs i ett elsystem baserat på en stor andel vind- och solkraft.

Analysen ska framför allt besvara följande frågor:

  • Hur mycket flexibilitet kommer att behövas och när?

  • Hur ser behovet ut vid ett normalt respektive extremt år avseende exempelvis temperatur, vattentillgång och vind?

Rapporten tas fram av forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project). Den utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet med att realisera strategin för ökad flexibilitet i elsystemet som presenterades av Forum för smarta elnät hösten 2017.

Du kan lämna synpunkter på rapporten under hearingen men du kan även maila dina synpunkter till in...@swedishsmartgrid.se fram till den 13 april. Efter hearingen kommer slutrapporten att färdigställas och publiceras. Hearingen är därför viktig för att kunna kvalitetssäkra resultat och slutsatser.

Det finns möjlighet att delta via Skype, maila till stina.g...@swedishsmartgrid.se för mer information om det.