Hearing: Hur mycket flexibilitet behövs i elnätet till 2040?

12 April 2018
09:00 - 12:00
Sweco, Gjörwellsgatan 22 Stockholm

Vi bjuder in till hearing för att diskutera resultat och slutsatser i den preliminära slutrapporten om framtida behov av flexibilitet i elnätet.

Analysen ska ge en bild av hur mycket flexibilitet som behövs i elnätet i ett system baserat på en stor andel vind- och solkraft.

Analysen ska framför allt besvara följande frågor:

  • Hur mycket flexibilitet kommer att behövas och när?

  • Hur ser behovet ut vid ett normalt respektive extremt år avseende exempelvis temperatur, vattentillgång och vind?

Rapporten tas fram av forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project). Den utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet med att realisera strategin för ökad flexibilitet i elnätet som presenterades av Forum för smarta elnät hösten 2017.

Som inbjuden till hearingen ser vi mycket gärna att du deltar aktivt i diskussionen samt att du förbereder dig genom att läsa igenom rapporten som kommer att göras tillgänglig innan hearingen. Du kan lämna synpunkter under hearingen men du kommer även få möjlighet att lämna skriftliga synpunkter innan dess.

Efter hearingen kommer slutrapporten att färdigställas i en slutlig version och publiceras. Hearingen är därför viktig för att kunna kvalitetssäkra resultat och slutsatser.