Dialog om ökad export

23 Januari 2018
08:30 - 16:00
WSP, Arenavägen 7, Stockholm

En del av strategin Från forskning till internationalisering. Du behövs när vi fördjupar dialogen.

Vid lanseringen i oktober av exportstrategin Från forskning till internationalisering förde vi dialog om behov, kompetenser och önskemål samt om möjlighet att delta i det fortsatta arbetet.

Nu fortsätter och fördjupar vi samtalen under lite friare former. Dialogen behöver komma framåt och din medverkan är viktig! Vi hoppas få se både er som deltog på Münchenbryggeriet i oktober och er som inte var med då.

Samtalsämnen

Anteckningarna från den senaste dialogen utgör grunden för de fortsatta samtalen. Vi fokuserar på följande fem områden:

 1. Hur stärker vi samarbetet för att öka exporten?
  Samverkan för export – i samarbete med Power Circle, Teknikföretagen och KIC InnoEnergy.

 2. Hur ökar vi innovationstakten i Sverige?
  Innovation, demonstration och testbäddar – i samarbete med Energiforsk.

 3. Hur drar vi nytta av och stärker vårt varumärke utanför Sverige?
  Varumärket Sverige inom smarta elnät – i samarbete med Svenska institutet.

 4. Hur får vi fram de goda exempel som finns och hur får vi fler?
  Flexibelt regelverk och tydliga spelregler för marknaden.

 5. Hur växlar vi upp standardiseringsarbetet?
  Standardisering för ökad export – i samarbete med SEK Svensk Elstandard.

Anmäl dig senast den 16 januari via länken nedan. Vi bjuder på lunch och fika.