Forskningsprogram och organisationer

Här hittar du några av de aktuella svenska forskningsprogram och samarbeten som har koppling till utvecklingen av smarta elnät.