Vilka är aktörernas roller och drivkrafter i utvecklingen av smarta elnät?

rapp_refgr_2-654x327

Det får du bl.a. svar på i en rapport som redogör för rådets arbete inom fokusområdet incitamentstruktur och kundinflytande.

När rådet inledde sitt arbete under hösten 2012 identifierades ett antal fokusområden som är väsentliga för utvecklingen av smarta elnät. Till dessa kopplades referensgrupper med specialister inom respektive område.

Inom fokusområdet incitamentstruktur och kundinflytande har referensgruppen studerat frågor som berör elmarknadens funktion, aktörerna på elmarknaden och hur spelreglerna på elmarknaden påverkar utvecklingen av smarta elnät. De har även behandlat drivkrafterna, incitamentstrukturerna och nyttofördelningsmekanismerna för utvecklingen av smarta elnät.

Rapporten redovisar det arbete som har genomförts i gruppen samt vilka analyser och slutsatser de har dragit utifrån arbetet.

Hämta rapporten här.

Kontakt
Karima Björk, kommittésekreterare, mobil: 072-575 46 06
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07