Vad är effekttopp?

Effekttoppar i elsystemet inträffar när effektuttaget är som högst, det vill säga när många elektriska apparater används samtidigt. Man brukar prata om att kapa effekttopparna, vilket innebär att man strävar efter att jämna ut effektuttaget över dygnet. Effekttoppar kan vara kostsamma, dels för den balansansvarige som får böta om det blir obalans i elsystemet, dels för elanvändaren som får en högre elräkning. Dessutom innebär den hårda belastningen av elnätet under effekttopparna en risk för störningar och avbrott i elnätet.