Frågor och svar

För att förstå hur smarta elnät gör nytta i elsystemet kan det underlätta att förstå grundläggande begrepp. Här har vi samlat några av dem och fortsätter att fylla på. Det finns också mycket infomation om energisystemet och elmarknaden hos bland annat Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen