Elsystemet förnyas

Elsystemet står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Med ny teknik och nya tjänster kan nätet användas smartare och systemet bli mer flexibelt – en förutsättning för att vi ska kunna förlita oss helt på förnybara energikällor.

Dagens elsystem är uppbyggt kring en centraliserad elproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Men energisystemet står inför en omställning. Elproduktionen från förnybara energikällor ökar och kunderna får nya möjligheter att bli aktiva deltagare på energimarknaden och till och med själva producera och sälja sin egen el.

Ett smartare sätt att använda nätet

Det måste hela tiden råda balans i elsystemet. Det betyder att det varken ska produceras mer eller mindre el än vad som används precis i detta ögonblick. Med mer väderberoende energikällor som vind- och solkraft, och fler småskaliga producenter, blir det svårare att planera produktionen och upprätthålla balansen.

Att hela tiden bygga ut elnätet för att möta framtida behov är kostsamt. Men det går att göra det befintliga nätet smartare med hjälp av digital teknik. Ett exempel är de smarta elmätare som redan finns installerade i alla svenska hushåll. De förser elbolagen med information om elanvändningen som bland annat kan användas för att planera produktionen. Smart elnätsteknik kan användas i alla delar av nätet och kan vara allt från avancerade styrsystem till en smartphone-app.

Spara och flytta el

Ett smart elnät är också ett flexibelt elnät, där det är möjligt att flytta el i olika riktningar beroende på tillgång och behov, och att lagra el när det finns gott om den för att använda den senare. När det är högt tryck på elnätet kan mindre viktiga funktioner kopplas bort. Hushållsapparater och industrimaskiner, eller laddning av elbilen, kan till exempel schemaläggas för att gå i gång på natten i stället för på dagen.

Plats för nya aktörer

Lika viktigt som ny teknik är nya tjänster och affärsmodeller, till exempel för att kunna lagra och sälja outnyttjad el. Att skapa förutsättningar för nya aktörer på elmarknaden är därför också en stor del av arbetet för ett smartare elsystem. Det innebär bland annat att föreslå förändringar i de regelverk som gäller på dagens elmarknad.