VARFÖR SMARTA ELNÄT

Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken. Till exempel ska Sverige år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det ställer nya krav på elnäten.

Smarta elnät ger användare av näten, producenter och elanvändare nya möjligheter att aktivt bidra till ett hållbart system som använder energin smartare.

En ökad digitalisering och nya tekniska lösningar är en del av det smarta energisystemet. Men en lika stor del är nya affärsmodeller och nya aktörer på marknaden.

Ett smartare elnät möjliggör:

  • integrering av förnybar elproduktion, även småskalig

  • minskad energianvändning

  • flexibilitet som jämnar ut belastningen i elnätet

  • för elkunder att bli aktiva deltagare på elmarknaden