Tekniska möjligheter

Begreppet smarta nät används ibland för att beskriva hur informationsteknik kan förbättra driften av kraftsystemet på olika sätt. Kraftsystem måste ha en balans mellan produktion och konsumtion. För att nå denna balans krävs styrning, eftersom det inte finns några egentliga möjligheter till lagring i elsystemet. Det man kan mäta är t.ex. spänning, överföring, produktion och konsumtion. Denna information kan sedan användas för olika typer av beslut.

Det är konsekvensen av styrningen som är smart – inte styråtgärden i sig. För att veta om en viss styrning har positiva effekter på ekonomi, tillförlitlighet, säkerhet och miljöpåverkan krävs en modell av systemet. Beräkningsmodellen uppskattar konsekvensen av ett visst beslut, och ligger därmed till grund för beslutsfattande, t.ex. att stänga, minska eller öka kraftproduktionen. Besluten kan utföras automatiskt av datorer eller manuellt av människor. Principen är inte ny, men minskade kostnader för informationsteknik har banat väg för nya lösningar och att öka effektiviteten i processen. Mängden data som behöver processas förväntas i framtiden bli stor, vilket ställer krav på hantering, lagring och även säkerhet.