biogasanlaggning-sotasen-654x371
Foto: Jenny Lööf Braticevic

Kraftsamling smarta nät – framtidsprojekt i Västra Götalandsregionen

  • Stimulerar innovation och marknadsför kunskap, kompetens och teknik kring smarta nät i Västsverige
  • Speciellt inriktade på energieffektivisering och användarsidans funktioner och behov
  • Möjliggör för företag och institutioner att snabbt testa lösningar för smarta nät i befintlig struktur. Flera delprojekt och många aktörer i kreativ samverkan

Kraftsamling Smarta Nät är ett initiativ med partners från forskningsvärlden, offentliga organisationer och företag. Satsningen syftar till att ta vara på de möjligheter som finns inom användarsidan av smarta nät.

– Ambitionen är att samla och utveckla kunskap kring användarrollen och bli en plattform för kunskapsspridning och teknikutveckling, berättar Carolina Dolff, projektledare för Kraftsamling Smarta Nät.

Exempelvis görs flera satsningar i Västsverige som på olika sätt demonstrerar hur teknik och tjänster för smarta nät fungerar. Några exempel är Göteborg Energis satsning på laddinfrastruktur för elbilar, Svenskt hybridfordoncentrum, Campus Johannesberg och Naturbruksgymnasiet Sötåsen som fungerar som ett minisamhälle och ”living lab”.

Inspirerar till långsiktig hållbarhet
Sötåsen utanför Töreboda är ett naturbruksgymnasium som sedan mitten av nittiotalet har en uttalad miljöprofil. Här provar man nya lösningar på energiområdet och välkomnar samarbete med näringsliv och akademi. Under 2013 har fokus legat på smarta nät.

– Vår biogasanläggning är ett bra exempel på det, säger driftchefen Anders Assarsson. Den ”matas” med nöt- och svingödsel och producerar metangas. Gasen blir värme och el, som vi använder här på Sötåsen.

Biogasanläggningen stod klar 2008 och täcker ungefär en tiondel av skolans behov. Våren 2013 invigdes skolans installation av solpaneler, energilager och likströmsdistribution, en anläggning som nu håller på att utvärderas.

– Vi siktar även på att bli fossilfria vad gäller drivmedel, fortsätter Anders Assarsson och berättar vidare att Sötåsen klassas som både energigård och skola för hållbar utveckling.

Samarbetar med Chalmers
Det utalade målet på Sötåsen är att sänka energi- och elförbrukningen med minst tio procent inom tre år. För att lyckas gäller det att personalen och de cirka trehundra eleverna är medvetna och motiverade.

Skolans rektor Per Hallén förklarar att man vill inspirera andra och hjälpa lantbruksnäringen.

– Vi har också ett nära samarbete med Chalmers, som kan ta del av våra data för forskningsprojekt och examensarbeten. Forskningen kan omsätta våra erfarenheter till en högre skala, till exempel för att kunna visa hur elkonsumtion påverkas av att den går att avläsa. I nästa steg kommer Sötåsen bli en testbädd där företag kan prova olika elektriska lösningar.

Kraftsamling Smarta Nät finansieras av Miljönämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt deltagande parter och projektleds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fakta
Namn: Kraftsamling Smarta Nät Västra Götalandsregionen
Samarbetspartner: Projektet är ett samarbete mellan Business Region Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, Innovatum AB, Högskolan i Skövde, Johanneberg Science Park, Naturbruksgymnasiet Sötåsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Västra Götalandsregionen. Flera parter välkomnas att ansluta till satsningen.

Läs mer
Kraftsamling smarta nät
Naturbruksgymnasiet Sötåsen