Hyllie – snart Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel

  • Demonstrationsprojekt för hållbara städer och smarta nät
  • Fokus på energiförsörjning, infrastruktur, transportlösningar och klimatsmart konsumtion
  • Interaktiv informationsteknik och visualisering

Stadsdelen Hyllie i Malmö är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät
I Malmö stads energistrategi är visionen att Malmös energisystem år 2030 enbart ska försörjas från förnybara energikällor eller återvunnen energi och kännetecknas av effektiv och säker energianvändning. Målet är långsiktig hållbarhet.

För att uppnå de högt ställda målen i energistrategin och Malmös miljöprogram planeras att bland annat stadsdelen Hyllie – som är Malmös största utvecklingsområde – tar viktiga steg och leder utvecklingen mot en hållbar stad.

Ett internationellt referensprojekt
– Här provar vi de lösningar som vi sedan ska använda i hela staden, säger Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö stad.

Hyllei ska utvecklas till ett internationellt referensprojekt för hållbara och framtidsanpassade lösningar för energieffektivisering genom smart teknik. Det ska ge en fullskalig demonstration där dess olika energisystem testas för att optimera områdets totala energianvändning.

– För att skapa kommunikationsled mellan olika gränssnitt i energisystemet – fastigheter, konsumenter, distributionssystem och produktion – och för att uppnå energibalans över året arbetar vi med lösningar inom begreppet smarta nät, berättar Peder Berne, projektledare för E.ON Sustainable City. Vi tar bland annat fram ett energy management system för Hyllie som kommer att ha intelligensen att se hur vi behöver anpassa konsumtionen utifrån olika typer av prognoser.

Det ska vara lätt att göra rätt
Första byggetappoen är redan igång; cirka 2 000 bostäder och lika många arbetsplatser håller på att ta form i södra Malmö. Fullt utbyggt planeras området omfatta cirka 9 000 bostäder och nästan lika många arbetsplatser.

– Vi arbetar också för att stimulera till en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt, avslutar Henrik Aspengren, utvecklingsdirektör på VA Syd.

 

Fakta
Namn: Hyllie
Plats: Södra delen av Malmö
Start: I februari 2011 undertecknade samarbetspartnerna ett klimatkontrakt för Hyllieprojektet
Mål: År 2020 ska energiförsörjningen i stadsdelen till 100% bestå av förnybar eller återvunnen energi
Samarbetspartner: Malmö stad, E.ON och VA Syd.
Storlek: 9 000 bostäder och nästan 9 000 arbetsplatser

 

Läs mer
Malmö stad