swedishsmartgrid.se under utveckling

Under 2014 är målet att rådets webbplats och kunskapsplattform ska utvecklas till att bli den naturliga kanalen för näringsliv och andra intressenter som söker information eller vill föra dialog om smarta elnät.

I dag startar därför en omfattande utveckling både vad gäller webbplatsens struktur och innehåll. Till exempel innebär det att den får nya och tydligare ingångar samt att stora delar av det kunskapsmaterial som samlades in under förra året publiceras. I detta arbete ingår även att lägga upp länkar till andra relevanta källor. Dessutom tydliggör den nya strukturen de möjligheter som finns för besökaren att kommentera rådets verksamhet, till exempel dialogforum och arbetet med handlingsplanen.

Arbetet på webbplatsen pågår fram till och med fredagen den 21 februari. Under den här tiden finns begränsade möjligheter för besökaren att lägga in kommentarer eller ställa frågor via webbplatsen.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07