Swedish Smartgrid i Indien

Tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan reser Forum för smarta elnäts kanslichef Maria Sandqvist till Indien den 5-9 oktober. De kommer bland annat att delta i India Economic Summit, World Summit for Sustainable Development och Nobel Memorial Week. Med på resan finns en delegation från Team Sweden Energy, där Maria Sandqvist ingår tillsammans med svenska företag på energiområdet. Vi återkommer med mer information om resan.