Strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknader – Power Circle Summit 6 november 2014

I december i år ska samordningsrådet presentera ett förslag till en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 för regeringen. Ny teknik som smarta elnät kommer att spela en stor roll för utvecklingen av framtidens hållbara energimarknader, och det är här som handlingsplanen kan göra skillnad. Som temapartner i Power Circle Summit 6 november 2014, presenterar samordningsrådet planens innehåll.

Power Circle Summit är ett nytt forum för framtidens elmarknad och som planeras bli ett årligen återkommande evenemang. Det är ett samarbete mellan Svenska Mässan, Business Region Göteborg och Power Circle. Temapartners för i år är Energimyndigheten och Samordningsrådet för smarta elnät. Konferensen handlar om hur ny teknik i form av förnybar el och smarta elnät snabbt förändrar elmarknaden och kundernas möjligheter och beteenden.

Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ordförande i samordningsrådet är nöjd: Rådet har varit verksamt i knappt två år, och under den här tiden har vi märkt att det saknas en arena som både lyfter teknik- och marknadsutveckling. Ny teknik och hur den implementeras kommer att spela en nyckelroll för den framtida hållbara energimarknaden. Konferensen öppnar bland annat upp för diskussioner om hur detta bör göras för att skapa nytta för alla inblandade aktörer.

Ytterligare information om konferensen och anmälan här.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07