UNITED-GRID utvecklar lösningar för elnätsföretag

EU-projektet UNITED-GRID har partners i Sverige, Frankrike och Nederländerna och pågår till och med april 2021.

Syftet är att ta fram lösningar som nätägare kan använda i sitt befintliga nät för att uppnå ökad stabilitet, effektivitet och säkerhet. Till exempel har projektet utvecklat en lågspänningssensor, som testas på en demonstrationsanläggning på Chalmers i Göteborg.

UNITED-GRID publicerar kontinuerligt rapporter och resultat från projektet. Ämnen som behandlas är bland annat:

  • Maskininlärning för hantering av flaskhalsar i aktiva nät
  • Smidig utvecklingsprocess och användarcentrerad datadriven design för ett integrerat energisystem
  • Modellering av distribuerade energiresurser för simulering av felinitierade öar av mikronät
  • Koncept för sektionalisering av distributionsnät
  • Flaskhalsar i lågspänningsnät skapade av batterier i hushåll som används för frekvensreglering och handel på energimarknaden

Fler rapporter finns att läsa på projektets hemsida.