Lokala energisystem – Simris

I byn Simris, strax utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, har elbolaget E.ON. tillsammans med lokala elproducenter byggt ett slutet elsystem som är helt baserat på förnybar energi.

Med vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle som backup, ska det lilla samhället vara koldioxidneutralt i sin elanvändning under en försöksperiod. Anläggningen togs i drift i oktober 2017 och projektet ingår i EU-programmet InterFlex.