Live-in smartgrid – testbädd för framtidens energisystem

I testbädden Live-in Smartgrid skapas möjligheter och infrastruktur för att testa allt från säsongslagring av energi i vätgas till framtidens laddinfrastruktur för elbilar och elbussar. Målet är att hitta lösningarna för att uppnå ett 100 procent förnybart energisystem.

Testbädden kommer bestå av hundratals och i förlängningen tusentals slutanvändare av el. Här ingår privatpersoners bostäder, företags- och näringslivslokaler, bostadsrättsföreningar, lokaler som ägs av kommuner eller kommunala bolag med flera.

Live-in smartgrid är en vidareutveckling av projektet Växlande effektreglering som tidigare i år blev utnämnt till världens smartaste elnät av den internationella organisationen ISGAN. Till det kommer även STUNS Energis pågående arbete med effektutmaningen i Uppsala.